Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Rode Kruis Bodegraven op 7 januari zijn enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet. Twee personen ontvingen een onderscheiding vanwege jarenlange trouwe dienst. Daarnaast werd er afscheid genomen van de vrijwilligers van de vrouwenochtenden.

Vrijwilliger Corné van de Krol ontving een onderscheiding voor 10 jaar trouwe dienst. Hij startte in september 2009 als destijds een van de jongste vrijwilligers bij afdeling Bodegraven. Naast het hulpverlenen zet hij zich ook in voor de planning van de evenementen en het magazijnbeheer. Wilma Anker werd gehuldigd voor 20 jaar trouwe dienst bij het Rode Kruis. Zij startte in september 1999 als EHBO-vrijwilliger bij afdeling Bodegraven en zet zich al 20 jaar met hart en ziel in voor diverse activiteiten binnen en buiten Bodegraven, zoals de Vakantiespelen en de Nijmeegse Vierdaagse.

Bij de nieuwjaarsreceptie van het Rode Kruis werd ook afscheid genomen van de groep betrokken vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor Bodegraafse allochtone vrouwen en de Welfare. De vrijwilligers Willie van Doorn, Thea de Vogel, Does van Middelkoop, Annette Jacobi, Annelies Wagenaar en Corrie Pijnacker gaven tijdens de zogenaamde ‘vrouwenochtenden’ naailessen, haken, breien en sportlessen aan allochtone vrouwen. Naast de lessen stonden deze ochtenden in het teken van verbinding, contact met anderen en het leren van de Nederlandse taal. Om de vrijwilligers te bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij Rode Kruis Bodegraven ontvingen zij van voorzitter Wim van Os een erkenning en waarderingspin.

Vrouwenochtenden naar SAM
Vanwege een nieuwe visie en strategie binnen het landelijke Rode Kruis zijn sociale projecten zoals de Vrouwenochtenden de afgelopen jaren geleidelijk afgebouwd. Om te voorkomen dat deze waardevolle activiteit binnen Bodegraven helemaal zou verdwijnen, heeft het bestuur van Rode Kruis Bodegraven contact gezocht met SAM Welzijn om de activiteit daar voortgang te laten vinden. Gelukkig stond SAM Welzijn er zeer positief tegenover om de vrouwenochtenden inclusief de actieve vrijwilligers bij hun onder te brengen. Vanuit het Huis van Alles in Bodegraven zullen zij de activiteiten met veel enthousiasme voortzetten.