BVZ

Met de dienstverlening Bevolkingszorg ondersteunen we Nederlandse gemeenten en veiligheidsregio's die bij rampen en crises als eerste verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun inwoners.

Dankzij onze uitgebreide nationale (en internationale) ervaring met de evacuatie, opvang en registratie van slachtoffers, is het Rode Kruis dé aangewezen partner van veel gemeentes en veiligheidsregio's in tijden van nood. Onze vrijwilligers en medewerkers staan dag en nacht klaar om hulp te bieden bij de opvang en evacuatie van getroffenen of om ze te voorzien van de eerste levensbehoeften.

Onze hulpverlening bij calamiteiten bestaat uit:
- Publieke zorg (Acute Bevolkingszorg): hulpverlening aan getroffenen
- Informatie: het op verzoek registreren van getroffenen en het inventariseren van de hulpvragen
- Ondersteuning door verbindingsmiddelen beschikbaar te stellen.

Zelfredzaamheid en Burgerhulp
In onze hulpverlening staat zelfredzaamheid centraal: getroffenen krijgen snel de juiste informatie en ondersteuning, zodat ze zichzelf snel weer kunnen redden. Hierdoor kunnen het Rode Kruis en andere hulpverleningsorganisaties meer tijd en aandacht besteden aan het helpen van de verminderd zelfredzamen. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld ouderen, kinderen tot 14 jaar en mensen met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking, maar ook mensen die in de betreffende noodsituatie specifieke hulp nodig hebben.

Flexibel inzetbaar
Onze hulpverleners zijn breed en flexibel inzetbaar, in kleinere teams, op verschillende locaties en voor meerdere taken. Hierdoor is het voor de gemeenten en Veiligheidsregio's mogelijk het Rode Kruis vaker in te zetten, bij kleine incidenten tot grote rampen.

Lees hier meer over Bevolkingszorg door het Rode Kruis. Bekijk hieronder een video over hoe de Bevolkingszorg-vrijwilligers worden gealarmeerd: