EHBO Cursus Rode Kruis

Tijdens deze uitgebreide EHBO-cursus leer je alle vaardigheden die nodig zijn om adequaat eerste hulp te kunnen verlenen bij de meest uiteenlopende letsels, inclusief reanimatie en het gebruik van een AED. Je leert hoe je een slachtoffer in veiligheid brengt, de toestand beoordeelt en de hulpdiensten alarmeert.

Onder begeleiding van een gecertificeerde Rode Kruis instructeur leer je eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met bewusteloosheid, pijn op de borstkas, beroerte, verslikking/verstikking, licht traumatisch hersenletsel, huidwond, flauwvallen, bloeding, insectensteek, brandwond, tekenbeet, kneuzing, aanraking met kwal, verstuiking, irritatie door eikenprocessierups, ontwrichting, kortademigheid, botbreuk, paniekaanval (hyperventilatie), vergiftiging, onderkoeling, bloedneus, oververhitting, voorwerp in oor of neus, diabetes, tand door de lip, epilepsie, uitgeslagen tand, koortsstuip, nek- en wervelletsel, amputatie en oogletsel.

Wanneer je de cursus goed afrondt, krijg je na afloop van de cursus een Europees erkend Rode Kruis EHBO-certificaat. Het certificaat is twee jaar geldig en te verlengen door een herhalingscursus te volgen. Na afloop van de cursus krijg je als naslagwerk het cursusboek EHBO.

Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus ​Eerstehulpverlener (EHBO):

 • Amputatie
 • Beroert
 • Bewusteloosheid met en zonder ademhaling
 • Bloedingen
 • Botbreuken
 • Flauwvallen
 • Kleine ongevallen
 • Kneuzingen, verstuikingen en ontwrichtingen
 • Koortsstuipen
 • Kortademigheid,
 • Letsels door insecten en dieren,
 • Licht traumatisch hersenletsel
 • Nek- en wervel letsel
 • Onderkoeling en oververhitting
 • Oogletsel
 • Paniekaanval (hyperventilatie),
 • Pijn op de borstkas, reanimatie & AED
 • Vergiftiging
 • Verslikken/verstikken
 • Wonden (huidwonden en brandwonden)
 • Ziektebeelden (zoals diabetes en epilepsie)

Tijdsbesteding:
De cursus bestaat uit twee delen. Thuis volg je online een module (ca. 16 uur) en daarna volg je twee avonden praktijktraining (3 uur) om de vaardigheden die je online hebt geleerd in de praktijk te oefenen.

Prijs & vergoeding:
De kosten van een volledige cursus inclusief diploma en lesmateriaal bedraagt €180,-. Via uw ziektekostenverzekering kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de cursus EHBO.

Geplande cursussen:
In de agenda kunt u zich aanmelden voor een van de geplande cursussen. Mocht de cursus al vol zijn, stuur dan een bericht via onderstaand contactformulier, dan wordt u alvast op de lijst gezet voor de volgende cursus.

Meer informatie en aanmelden:

 •