Bodegraven

Het Rode Kruis Nederland is opgericht in 1867. Vorig jaar hebben we dit met elkaar gevierd! De eerste afdeling in Bodegraven ontstond in 1914, maar dit had geen lang leven beschoren. In 1934 is de huidige afdeling (toen Rode Kruis Bodegraven - Zwammerdam genoemd) opgericht door arts S. Beye. Er werd gestart met een EHBO-groep maar al snel sloot men zich aan bij het Rode Kruis. Dr. Beye was niet alleen colonnecommandant maar ook voorzitter. Later is het voorzitterschap overgenomen door Dhr. H.E. La Gro. Na ruim 25 jaar heeft hij zijn voorzitterschap overgedragen aan zijn zoon. Een leuk feit is dat onze afdeling in het begin de grootste van Nederland was!

In de oorlog heeft de afdeling een belangrijke rol gespeeld in de hulp aan inwoners en vluchtelingen. Er werd medische hulp geboden en praktische ondersteuning gegeven. Met gevaar voor eigen leven zette de colonne zich in voor slachtoffers. Ook werd er een bloedtransfusiedienst gefaciliteerd en werden slachtoffers in concentratiekampen bezocht.

In 1948 is onze afdeling eerste geworden in de landelijke wedstrijden, zeker niet onbelangrijk om te benoemen!

In 1953 werd het korps ingezet bij het verlenen van hulp tijdens de watersnoodramp die Zuid-Holland en Zeeland had getroffen. Lees hier een passage uit ‘De Kroniek’, waarin verslag werd gedaan over de hulpverlening van het korps.

In 1960 betrok de afdeling een verbouwde gymzaal van de school in de kerkstraat. In hetzelfde jaar werd een Jeugd-EHBOploeg opgericht die onder leiding stond van Mw. Stolwijk. In 1989 werd het huidige gebouw aan de Koninginneweg betrokken.

In 1987 werd Mw. A. Rodenburg commandant van de afdeling Rode Kruis Bodegraven e.o. Zij was één van de eerste vrouwelijke commandanten die geen arts, maar verpleegkundige was. Zij nam als zodanig deel aan de landelijke vergaderingen. In 1994 ontving zij een erkenning voor haar verdiensten van toenmalig staatssecretaris Erica Terpstra. In 2017 heeft zij haar taken overgedragen aan Mw. R. van Dijk.

Vanaf begin 2022 is de naam van het Bodegraafse Rode Kruis veranderd van 'afdeling Bodegraven e.o.' naar 'locatie Bodegraven e.o.'. In plaats van een bestuur is er nu een team locatiecoördinatoren actief die de dagelijkse leiding heeft over de locatie. De locatie is onderdeel van het overkoepelende district Hollands Midden, waar ook de locaties Katwijk, Leiden, Alphen a/d Rijn en Gouda onder vallen.