NHT

Bijna duizend vrijwilligers zijn opgeleid en getraind en staan paraat om medische hulp te bieden. Deze vrijwilligers zijn lid van een van de 25 Noodhulpteams. De Noodhulpteams verlenen hulp aan lichtgewonden tijdens grote rampen of calamiteiten. Bij grootschalige incidenten worden de teamleden via hun pager opgeroepen om in actie te komen.

De Noodhulpteams zijn in de plaats gekomen van de SIGMA-teams en zijn onderdeel van Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB), dat op 4 januari 2016 landelijk werd ingevoerd. Ook vanuit Bodegraven zijn mensen lid van deze teams. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen en rampen. Bij een ongeval of ramp met veel slachtoffers kan de GHOR een of meer Noodhulpteams van het Rode Kruis tegelijk met de reguliere hulpdiensten oproepen.

Sneller en tegelijkertijd hulp krijgen
De Noodhulpteams waar de vrijwilligers deel van uitmaken, ontfermen zich dan over de lichtgewonde slachtoffers. Het ambulancepersoneel concentreert zich op de zorg voor de zwaargewonde slachtoffers. Daardoor kunnen alle gewonden, zwaar- of lichtgewond, snel en tegelijkertijd hulp krijgen.

Een operationeel Noodhulpteam bestaat uit 8 hulpverleners, waaronder de chauffeur, die in principe binnen 45 minuten op de incident-locatie aanwezig kunnen zijn. Van Noodhulpteamleden wordt onder meer verwacht dat zij minimaal 32 uur per jaar actief zijn als EHBO'er bij grote evenementen, zoals Koningsdag of de Nijmeegse Vierdaagse. Op die manier blijft hun ervaring met hulp aan lichtgewonde slachtoffers up-to-date en zijn zij breed inzetbaar. Aanvullend volgen noodhulpteamleden opleidingsmodules waarin zij specifieke vaardigheden en kennis leren om hun taak goed te kunnen vervullen en vindt er jaarlijks nascholing plaats.

Lees hier meer over de Noodhulpteams van het Rode Kruis.