Rode Kruis Week 2018 in Bodegraven van start!
Van 24 tot en met 30 juni vindt de Rode Kruis Week plaats. Bijna 25.000 vrijwilligers van het Rode Kruis gaan tijdens die week in heel Nederland met de collectebus langs de deur. Ook kunt u ons vinden op de diverse centrale plaatsen in Bodegraven nabij supermarkten.
Ook in Bodegraven en omgeving gaan collectanten de straat op om steun te vragen voor het Rode Kruis. De opbrengst van de collecte gaat naar activiteiten van het Rode Kruis Bodegraven. Om de activiteiten, zoals de hulpverlening tijdens de vakantiespelen en overige inzetten ten behoeve van goede doelen, aanbieden van cursussen voor een aantrekkelijk tarief en professionelen van onze materialen voor hulpverlening in en om Bodegraven mogelijk te maken is veel geld nodig. 
Overmaken
Als men geen contant geld in huis heeft, kan men een éénmalige gift van 2 euro aan het Rode Kruis Bodegraven overmaken op NL66RABO0152721002 onder vermelding van ‘Collecte’. 
Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct
Het Rode Kruis biedt hulp bij noodsituaties, rampen en oorlogen en ondersteund mensen om zelfredzamer te worden . Of het nu gaat om een brand in een bejaardentehuis, hulpverlening tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, een tyfoon op de Filipijnen of geweld in Syrië: het Rode Kruis helpt direct, altijd en overal. Nationaal en internationaal staan onze vrijwilligers en professionele hulpverleners klaar met voedsel, water, medische hulp en onderdak. We helpen bij evacuaties en herstellen contact tussen mensen die elkaar in een noodsituatie uit het oog zijn verloren.  Vanuit afdeling Bodegraven leveren we ook speciaal opgeleide vrijwilligers die hulp verlenen in crisissituaties. Ook bereiden we de mensen voor op een noodsituatie of ramp. Dat doen we in Nederland door zo veel mogelijk mensen EHBO kennis en vaardigheden bij te brengen via onze cursussen en EHBO- app. Maar ook door advies te geven wat te doen in voorbereiding op specifieke noodsituaties. Zodat mensen zichzelf en anderen kunnen helpen in geval van nood.