Volgende week is de jaarlijkse collecteweek van Rode Kruis Bodegraven. Dit jaar anders dan normaal: vanwege het Coronavirus heeft het Rode Kruis besloten dit jaar geen huis-aan-huis collecte te doen maar alleen een digitale inzameling.

Als alternatief op de groene collectebus zijn er diverse andere manieren ontwikkeld om te kunnen doneren. Zo worden er tijdens de collecteweek in heel Bodegraven-Reeuwijk huis-aan-huis flyers verspreid met een QR-code. Deze code kan gescand worden met de mobiele telefoon en vervolgens kan men via internetbankieren een donatie doen aan Rode Kruis Bodegraven. Daarnaast is het mogelijk om een digitale collectebus aan te maken via Digicollect en deze vervolgens te verspreiden onder familie, vrienden en op social media. Deze week wordt ook de actie doneerjedrankje.nl gelanceerd waarbij je jouw favoriete festivaldrankje kunt doneren aan Rode Kruis Bodegraven.

Hulp tijdens de Coronacrisis
De laatste maanden zijn de vrijwilligers van Rode Kruis Bodegraven hard bezig geweest met de hulpverlening in het kader van COVID-19. Ze zijn bijvoorbeeld ingezet als ondersteuning in een zorghotel en voor het vervoer van Coronapatiƫnten naar ziekenhuizen en huisartsen. Ook was het Rode Kruis gebouw in Bodegraven het landelijke actiecentrum voor de inzameling van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg. Ruim 6 miljoen beschermingsmiddelen zijn door de vrijwilligers ingezameld. Daarnaast zijn er vanwege het Coronavirus helaas ook veel belangrijke activiteiten niet doorgegaan: EHBO- en reanimatiecursussen werden afgelast en de hulpverlening bij evenementen ligt ook stil.

Donaties zijn juist nu extra hard nodig
Doneren aan Rode Kruis Bodegraven is mogelijk via de QR-code op de flyer die volgende week huis-aan-huis wordt verspreid of via een digitale collectebus van een van de collectanten. Daarnaast kunt u uw gift ook overmaken naar rekeningnummer NL66 RABO 0152 7210 02 t.n.v. Rode Kruis Bodegraven. Doneren via een Tikkie is ook mogelijk op www.rodekruisbodegraven.nl/doneren.

Dankzij uw donatie kunnen de vrijwilligers zich blijven inzetten om hulp te verlenen aan de mensen die het nodig hebben. Daarnaast worden de donaties gebruikt voor de aanschaf van nieuwe EHBO-materialen en voor de opleiding en bijscholing van vrijwilligers. Zo is het Rode Kruis klaar om straks weer eerste hulp te kunnen bieden bij evenementen.