Rode Kruis afdeling Bodegraven e.o. hield op dinsdag 15 januari de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel in het Rode Kruis gebouw. Door vrijwilligers en betrokkenen werd er teruggekeken op het afgelopen jaar en uiteraard ook vooruitgekeken. Zo heeft het Rode Kruis gebouw een gedeeltelijke verbouwing ondergaan, waarbij onder andere een extra entree en toiletgroep is gecreëerd. Zo wil de afdeling het gebouw beschikbaar maken voor verhuur aan externe partijen. Daarnaast hoopt het Rode Kruis dat ze weer bij vele evenementen in Bodegraven-Reeuwijk en daarbuiten hun evenementenhulp kunnen verlenen, of zoals wethouder Kees Oskam zei: “Veel evenementen, maar hopelijk met weinig ongelukken.” Hij prees ook de professionaliteit van de hulpverleners, die vorig jaar tijdens Koningsdag zijn vrouw weer op de been hebben geholpen na een valpartij.

Naast het proosten op het nieuwe jaar werd er ook afscheid genomen van een aantal vrijwilligers die vele jaren actief zijn geweest voor de Bodegraafse afdeling van het Rode Kruis. Een tweetal bestuursleden, Ans Rodenburg en Annie Jansen namen afscheid. Beiden hebben vele jaren actief als vrijwilliger voor de afdeling gewerkt. Ook Theo Hulshof, Aartje van de Krol, Marianne Doornekamp, Betty Dukker en Paul Groenendijk hebben afscheid genomen als vrijwilliger bij het Rode Kruis, nadat ze jarenlang als hulpverlener actief zijn geweest bij talloze evenementen.

Na wat moeilijke jaren heeft Rode Kruis Bodegraven de afgelopen jaren weer een flinke groei doorgemaakt wat betreft vrijwilligers, cursusaanbod en dienstverleningen. Met ingang van dit jaar heeft de afdeling ook twee nieuwe bestuursleden: Floris Veelenturf en Monique Peters. Floris zal zich bezighouden met communicatie en fondsenwerving, en Monique is aangesteld als penningmeester. “We willen nog meer groeien in professionaliteit en dienstbaarheid naar ons dorp,” zegt voorzitter Wim van Os. “Daarom gaan we verder met het verbreden van kennis en vaardigheden van onze hulpverleners en het vernieuwen van materialen. Een leuke uitdaging die we graag met elkaar aangaan.”