In Bodegraven heeft onze afdeling 2 AED’s opgehangen en beschikbaar gesteld  om te gebruiken door Burgerhulpverleners wanneer zij in de buurt voor een reanimatie worden opgeroepen. Via Hartveilig Wonen kunnen burgers zich aanmelden om opgeroepen te worden. Met een code die zij toegestuurd krijgen kunnen ze de AED ophalen en na afloop weer terughangen.
Eén AED hangt in de Prinsenstraat en één aan de achterzijde van ons gebouw.
 
Op momenten dat we de AED zelf nodig hebben bij een inzet zal hij tijdelijk ‘offline’ gaan, maar daarna weer teruggeplaatst worden.
Een feestelijk en dankbaar moment!